REHABMED
Konsultacja

logo_1.pngDIAGNOSTYKA                                                tel. 881 389 191
TERAPIA
PROFILAKTYKA


Jak się zapisać oraz przygotować do pierwszej wizyty?

Na pierwszą wizytę można zapisać się osobiście  telefonicznie (tel. 600 772 941) lub przez internet e_rej.jpg
Przebieg wizyty:
czas trwania: ok.30-60 minut
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY
Decydując się na wizytę, prosimy o:
- przyniesienie całościowej posiadanej przez pacjenta dokumentacji medycznej (w tym np: zdjęć RTG z opisem, rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z płytą oraz tomografii komputerowej (TK), wyników USG, karty choroby, wypisów ze szpitala, badań laboratoryjnych i innych),
- zabranie wygodnego i komfortowego stroju, umożliwiającego przeprowadzenie badania i ocenę postawy (np.dresy  krótkie spodenki, koszulka na ramiączkach, strój kąpielowy),
- nie przyjmowanie leków z grupy NLPZ (ibuprofen, paracetamol, diclofenak) na 6 godzin przed wizytą
- zabranie dużego ręcznika kąpielowego.
Wizyta składać się będzie z:
1.Wywiadu wstępnego z pacjentem
2.Wywiadu szczegółowego
3. Badania narządu ruchu i analizy dokumentacji medycznej
4.Postawienia diagnozy i omówieniu planu rehabilitacji
5.Leczenia (terapia, rehabilitacja) i zaleceń
1. WYWIAD
Podczas pierwszej wizyty  zostaną zadane pytania dotyczące: przyczyn (mechanizmów) powstania dolegliwości (urazu), aktualnych objawów [miejsce, charakter bólu, sytuacje w których się zmieniają], historii i przebiegu choroby, dotychczasowego leczenia zarówno rehabilitacyjnego jaki i farmakologicznego. Zapoznanie się z problemem oraz chorobami towarzyszącymi pozwoli na lepsze ukierunkowanie procesu rehabilitacji i określenie możliwych współtowarzyszących zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu.

2. BADANIE

Początkowo analizie poddana zostanie zgromadzona dokumentacja medyczna pacjenta. Następnie w czasie badania pacjent poddany będzie ocenie:
- postawy ciała,
- równowagi miednicy i długości kończyn,
- wzrokowej miejsca dolegliwości (urazu), w porównaniu do strony zdrowej,
- temperatury tkanek, obrzęku, wysięku,
- elastyczności oraz napięcia mięśni,
- zakresu ruchu stawów pod względem ilościowym i jakościowym ,
- podstawowych wzorców ruchowych (testy funkcjonalne),
- podstawowymi testami klinicznymi (ortopedycznymi) oraz neurologicznymi

3. DIAGNOZA I PLAN REHABILITACJI
Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i ocenie klinicznej, jak również analizie dokumentacji medycznej (RTG, MRI, TK itp.), przedstawiona zostanie Państwu prawdopodobna diagnoza i plan leczenia. Jeżeli pojawią się jakieś niejasności bądź przeciwskazania do zabiegu pacjent zostanie odesłany do lekarza specjalisty w celu wykluczenia groźnych schorzeń lub zostanie poproszony o uzupełnienie badań diagnostycznych aby je zweryfikować. Omówiony zostanie przypuszczalny plan rehabilitacji w odniesieniu do oczekiwań pacjenta, częstotliwości spotkań, możliwych do zastosowania metod terapeutycznych, uwzględniając przeciwwskazania.